Links
Wie zijn wij
Onze doelgroep
ASS Begeleiding
PGB
In het nieuws
Autisme
Contact Begeleiding
IBB coaching
Ass Begeleiding
Logeerweekenden


Copyright Begeleiding

IBB coaching

     Links

     Wie zijn wij?

     Onze doelgroep

     Welkom!

     PGB

     In het nieuws

     Autisme

     Contact

     IBB coaching

     ASS Begeleiding

     Logeerweekenden

  

Margreet Vrakking werkt al bijna 25 jaar in de Jeugdhulpverlening en is geregistreerd jeugdzorgwerker in het beroepsregister van de SKJ onder registratienummer 111236440.

Doelgroep:

IBB coaching begeleidt jongeren (ambulant) in de leeftijd van 16 tot +/- 20 jaar, met uiteenlopende problematieken, naar een zelfstandige woon/werk- en of leerplek. 

IBB coaching begeleidt kinderen vanaf 6 jaar tot en met volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum, zoals Klassiek autisme, PDD-NOS en het Syndroom van Asperger.

IBB coaching werkt systeemgericht. Naar gelang de behoefte worden ook gesprekken gevoerd met de ouders van de kinderen/jongeren met een gedragsstoornis. Ook zij hebben vaak behoefte aan een luisterend oor.

IBB coaching begeleidt kinderen vanaf 6 jaar tot en met volwassenen met gedragsstoornissen zoals AD(H)D of een leerstoornis bv. NLD, maar ook overige stoornissen als O.D.D. 

IBB coaching stimuleert de cliënt te werken aan:

  

  

  

  
I.B.B. coaching is te bereiken op telefoonnummer:              06-37393237


E-mail:                                                                                   ibbcoaching@live.nl


Website:                                                                                IBBcoaching.     

  

De afgelopen 25  jaar heeft Margreet de nodige trainingen en cursussen gevolgd en de daarbij behorende certificaten behaald.

Zij heeft 13 jaar als pedagogisch medewerker gewerkt op een verticale leefgroep (kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar).

Daarna heeft Margreet 8 jaar op de Crisisopvang gewerkt met uithuis geplaatste kinderen.

Margreet geeft trainingen aan overblijfouders en valt regelmatig in op basisscholen als leerkracht om ook voeling te houden met het onderwijs..

De laatste jaren werkt Margreet ook als begeleider bij zelfstandigheidstraining met jongeren van +/- 16 t/m +/- 19 jaar.                                                                              

Wij werken samen met onderstaande jeugdzorgwerker.

     Copyright


Wie zij wij.